Multidisciplinair team

Ons multidisciplinair team

 

 

Directie


De directie zorgt dat de hele werking gedragen wordt door een team dat optimaal op elkaar inspeelt. Men tekent daarvoor een beleid uit, overlegt met het bestuur en coördineert de verschillende diensten. Residenten en familieleden kunnen bij hen terecht, het is altijd handig om hier een afspraak voor vast te leggen, zo kan er voldoende tijd worden voorzien voor een gesprek.

De directie is aanwezig van maandag t.e.m. vrijdag van 8-17u.

 

Hoofdverpleegkundige


De hoofdverpleegkundige bewaakt alles wat met zorg te maken heeft. Heeft u vragen of bezorgdheden dan kan u altijd terecht bij de hoofdverpleegkundige. 

 

Verpleging en verzorging


In samenspraak met de huisarts, door de oudere zelf gekozen, ondersteunt het verpleegkundig en verzorgend personeel de bewoners bij de dagelijkse verzorging. Familieleden kunnen, indien zij dit zelf wensen, steeds actief meehelpen bij de zorgverlening (bv. hulp bij maaltijden).

 

CRA Arts


          Deze positie wordt ingevuld door dokter Put. Hij houdt zich vooral bezig met de medische kant.

          Hem kunnen we altijd bereiken als er zich een medisch probleem voordoet, ook tijdens het multidisciplinair

          overleg is hij aanwezig.

 

Kinesisten


De kinesitherapeut tracht de lichamelijke conditie van de bewoners zo optimaal mogelijk te houden door middel van actieve en/of passieve bewegingsoefeningen. Dit kan individueel of in groep, op de kamer, in de fitnessruimte/kinélokaal of tijdens het groepsturnen op de afdeling. Verder zorgt de kinesist ook voor de nodige hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel,... 

 

Ergoteam


De hoofddoelstelling van het ergoteam is om samen met andere collega-hulpverleners de zelfstandigheid van de bewoners te behouden en/of te verbeteren.

 

Animatie


Het animatieteam staat in voor de vrijetijdsbesteding van de bewoners. De bewoner kan zelf deelnemen aan allerhande activiteiten, afhankelijk van zijn eigen noden en behoeften. De animatoren worden ondersteund door vrijwilligers en andere medewerkers

 

Keukenteam


De keukendienst zet zich elke dag in om u een evenwichtig en afwisselend menu te bezorgen. Op voorschrift van de behandelend geneesheer kunnen dieetmaaltijden verstrekt worden.

 

Poetsdienst


Deze dienst staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw.

 

Technische dienst


De technische dienst staat in voor het onderhoud binnen de gebouwen. U kan steeds op hen rekenen voor allerlei zaken. Indien nodig worden zij bijgestaan door gespecialiseerde technici.

 

Logopedie


Indien u nood heeft aan logopedische ondersteuning (bv. bij slikproblematiek, spraakproblemen,…) nemen wij in samenspraak contact op met een externe logopedist.

 

WOONZORGCENTRUM

PRINSENHOF

CONTACTGEGEVENS


Heerbaan 375, 3582 Beringen

 info.prinsenhof@vivaltohome.com


011 510 700

WZC Prinsenhof

OPENINGSUREN 

Directie aanwezig:

 

Maandag t.e.m. vrijdag: 08.00 - 17.00 uur


 

Verpleging & verzorging:

 

 24u/24u aanwezig

 

Bezoekuren:

 

Doorlopend (gelieve de rusttijden van onze bewoners te respecteren)

© Copyright. All Rights Reserved.